Abdullah Ibn Abbas

Abdullah Ibn Abbas ibn Abd Al-Mutholllib Al-Qurasyi Al-Hasyimi, kunyahnya Abu al-Abbas, laqabnya Hibr al-Ummah, al-Shahaby al-Jalil. Beliau dilahirkan di Makkah, kemudian tumbuh di permulaan Masa Kenabian, Beliau sering menyertai Nabi, sehingga banyak meriwayatkan Hadits-Hadits Shahih. Beliau mengikuti perang Jamal dan perang Shiffin bersama Ali.
Pada akhir umurnya beliau mengalami kebutaan, kemudian beliau tinggal di Thaif dan kemudian wafat di sana, Hadits yang diriwayatkan oleh beliau berjumlah 1660 hadits, baik yang berada di Shahihain (Bukhari Muslim) maupun selain Shahihain.
Ibn Mas’ud mengatakan bahwa beliau adalah penerjamah al-Qur’an terbaik,
 “Sebaik-baik penerjemah al-Qur’an adalah Ibn Abbas Radliyallahu Anhu”
Ibnu Amr ibn Dinar berkata tentang Ibn Abbas:
 “Aku tidak melihat ada majelis ilmu yang lebih mengumpulkan kebaikan daripada majelis Ibnu Abbas. Ada majelis halal dan haram, majelis bahasa Arab, majelis Ilmu Nasab dan Ilmu Syair.”
Atha’ berkata:
 “Segolongan manusia mendatangi Ibnu Abbas untuk bertanya tentang Syair dan Nasab, segolongan mendatanginya untuk bertanya tentang hari-hari dan peristiwa-peristiwa bangsa Arab, dan segolongan lagi mendatanginya untuk bertanya tentang Fiqh dan ilmu, namun tidak satupun dari mereka, kecuali ibnu Abbas menerima dengan apa yang mereka inginkan darinya”
Beliau sering memanfaatkan hari-harinya untuk Fiqh, sehari untuk Ta’wil, sehari untuk perang, sehari lagi untuk Syi’r, dan sehari lagi untuk peristiwa peristiwa bangsa Arab. (al-A’am Li Az-Zarkali)
“Ibnu Abbas pernah didekap Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata, Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah. Yang dimaksud hikmah adalah pemahaman terhadap Al-Qur’an.”
Ibnu Abbas pernah melihat Malaikat Jibril dalam dua kesempatan, Ibnu Abbas berkata:
“Aku bersama bapakku di sisi Rasulullah dan di samping Rasulullah ada seorang laki-laki yang membisikinya. Maka seakan-akan beliau berpaling dari bapakku. Kemudian kami beranjak dari sisi Rasulullah seraya bapakku berkata, Wahai anakku, tahukah engkau kenapa anak laki-laki pamanmu (Rasulullah) seperti berpaling (menghindari aku)? Maka aku menjawab, Wahai bapakku, sesungguhnya di sisi Rasulullah ada seorang laki-laki yang membisikinya. Ibnu Abbas berkata, Kemudian kami kembali ke hadapan Rasulullah lantas bapakku berkata, Ya Rasulullah aku berkata kepada Abdullah seperti ini dan seperti itu, kemudian Abdullah menceritakan kepadaku bahwa ada seorang laki-laki di sampingmu yang berbisik-bisik kepadamu. Apakah benar memang ada seseorang di sampingmu? Rasulullah balik bertanya, Apakah engkau melihatnya ya Abdullah? Kami menjawab, Ya. Rasulullah bersabda, Sesungguhnya ia adalah Jibril alaihiwassalam. Dialah yang menyibukkan kami dari kamu sekalian.”
“Abbas mengutus Ibnu Abbas kepada Rasulullah dalam suatu keperluan, dan Ibnu Abbas menjumpai Rasulullah bersama seorang laki-laki. Maka tatkala ia kembali dan tidak bicara kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, Engkau melihatnya ? Abdullah (Ibnu Abbas) menjawab, Ya, Rasulullah bersabda, Ia adalah Jibril. Iangatlah sesungguhnya ia tidak akan mati sehingga hilang pandangannya (buta) dan diberi (didatangkan ilmu).”
Beliau pernah di doakan Nabi dua kali, saat didekap beliau dan saat ia melayani Rasulullah dengan mengambil air wudlu, Rasululah berdoa, Ya Allah fahamkanlah (faqihkanlah) ia. (HR. Muslim)
Para Ulama’ mengumpulkan Riwayat-riwayat tentang penafsiran Al-Qur’an yang berasal dari Ibn Abbas, yang dinamakan dengan Kitab “tafsir al-Qur’an”.
Ibnu Abbas wafat pada tahun 78 hijriyah, dalam usia 75 tahun, diriwayat lain 81 tahun. Dari Ibnu Jubair menceritakan, bahwa Ibnu Abbas wafat di Thaif. (Wikipedia)
(Penulis lagi belajar menerjemahkan…jadi mohon bimbingannya)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s